Home » 4 nhóm nhân sự Digital Marketing | Marketing | Thầy Giáo Mưa digital marketing

4 nhóm nhân sự Digital Marketing | Marketing | Thầy Giáo Mưa digital marketing많은 기업이 디지털 마케팅 부서 구축에 방향을 잃고 디지털 마케팅을 추구하고 싶지만 4가지 직무 그룹에 대한 명확한 이해가 없는 경우가 많습니다. 1. 콘텐츠(미디어 콘텐츠 제작): 기사 작성(웹사이트, 소셜 미디어, 이메일,…), 미디어 사진, 이미지 디자인, 포스트 프로덕션 디지털 마케팅: facebook 및 google adwords 마케팅, 광고 네트워크, 웹사이트 관리/랜딩 페이지/모바일 앱/디지털 마케팅 도구,… 3. 예약(관리 아웃소싱 서비스): PR 언론, 포럼, 유명인(KOL, 인플루언서, 인플루언서), 제휴 마케팅, 에이전시와의 협력, .. 4. 기획(기획 및 모니터링 구현): 디지털 마케팅 계획 수립, 아이디어 창출, 측정할 KPI 구축, 효과 평가, 구현 모니터링,… — ————— 저는: Le Minh Tam 설립자 및 CEO Bich Ngoc Optical 전 CMO Vinalink 미디어 강사 Vinalink Academy Book 공동 저자 : Digital Mark Eting Tu Chien 실행 요약 책의 공동 저자: 오늘 밤에 연결하는 가장 효과적인 50가지 가장 효과적인 디지털 마케팅 도구.

See also  The psychology of digital marketing. Rory Sutherland, Ogilvy digital marketing

Table of Contents

See also  How Digital Marketing Will Change in 2021 digital marketing

Images related to the topic digital marketing

4 nhóm nhân sự Digital Marketing  | Marketing | Thầy Giáo Mưa

4 nhóm nhân sự Digital Marketing | Marketing | Thầy Giáo Mưa

Search related to the topic 4 nhóm nhân sự Digital Marketing | Marketing | Thầy Giáo Mưa

#nhóm #nhân #sự #Digital #Marketing #Marketing #Thầy #Giáo #Mưa
4 nhóm nhân sự Digital Marketing | Marketing | Thầy Giáo Mưa
digital marketing
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기:

12 thoughts on “4 nhóm nhân sự Digital Marketing | Marketing | Thầy Giáo Mưa digital marketing”

  1. Cảm ơn những chia sẻ của thầy. Theo em, để có 1 team Digital Marketing vận hành ổn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là nguồn lực của công ty. Em từ 1 kĩ thuật viên quảng cáo đang tập sự với vai trò leader, build team như sau: content kiêm luôn book bài trên các báo, lập plan và chạy ads (thậm chí lên kế hoạch cho MKT inbound) do leader phụ trách, 1 bạn chuyên làm báo cáo và phân tích và 1 designer part-time, còn website nếu có vấn đề gì thì outsource dịch vụ. Nói chung là vừa đi vừa sửa, trên tinh thần đa nhiệm cho mỗi vị trí. Khá căng nên phải nỗ lực nhiều.

  2. Thầy ơi thầy tiếp tục nuôi kênh Youtube bổ ích này đi, em đã xem hết. Thầy bỏ bẵng 5 tháng rồi. Mỗi tuần thầy ra 1 video thì tốt quá ah.

  3. Em đi làm cũng lâu rồi nhưng 1 năm gần đây mới chuyển sang marketing, định hướng tương lai của em cũng là trở thành 1 planner. Em đang làm account cho một agency và đc biết là từ account cũng có thể trở thành planner nhưng tốt nhất là đi lên từ digital executive nên cũng đang khá phân vân ko biết có nên nhảy sang technical như thầy nói là về ads ko. Về ads thì em cũng đã học qua 1 khoá fb ads, và google ads rồi, nhưng cũng chỉ mới tiêu được vào đó chục triệu thôi chưa nhiều 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published.