എന്താണ് ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജി – സാദ്ധ്യതകൾ || B.Tech Food Technology – Scopes/Jobs in Malayalam b tech food technology

by linKsOfstrAthavE더 자세한 정보와 입학 문의는 9544090508로 연락주세요. 다른 코스 동영상은 아래에 댓글을 남겨주세요. 영상이 마음에 드셨다면 좋아요. 동영상이 마음에 들지 않으면 DISLIKE. 유용한 경우 공유하십시오. 유사한 콘텐츠를 구독하십시오. .

Images related to the topic b tech food technology

എന്താണ് ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജി - സാദ്ധ്യതകൾ || B.Tech Food Technology - Scopes/Jobs in Malayalam

എന്താണ് ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജി – സാദ്ധ്യതകൾ || B.Tech Food Technology – Scopes/Jobs in Malayalam

Search related to the topic എന്താണ് ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജി – സാദ്ധ്യതകൾ || B.Tech Food Technology – Scopes/Jobs in Malayalam

#എനതണ #ഫഡ #ടകനളജ #സദധയതകൾ #BTech #Food #Technology #ScopesJobs #Malayalam
എന്താണ് ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജി – സാദ്ധ്യതകൾ || B.Tech Food Technology – Scopes/Jobs in Malayalam
b tech food technology
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기

See also  Who Does What in the Tech Industry? technology company

Related Posts

46 comments

Arya Pooja 15/10/2021 - 7:09 PM

Enik 8116 rank und btech food technology kittumo

Reply
Aaliya Najim 15/10/2021 - 7:09 PM

B.tech Food technology offered by

1. COLLEGE OF FOOD TECHNOLOGY, THRISSUR (kerala Veterinary and Animal Sciences University)- GOVT.
2. KELAPPAJI COLLEGE OF AGRICULTURE ENGINEERING ND TECHNOLOGY,THAVANUR MALAPPURAM (Kerala agriculture University)-GOVT.
3. TKMIT, KOLLAM (KTU)
4. SAINTGITS COLLEGE OF ENGINEERING, KOTTAYAM (KTU)
5. AMAL JYOTHI COLLEGE OF ENGINEERING, KOTTAYAYAM (KTU)
6. KERALA UNIVERSITY OF FISHERIES AND OCEAN SCIENCES -GOVT.

Reply
Sandra 15/10/2021 - 7:09 PM

Did after b tech computer engineer can i go for artifical intelligence…what's opinion

Reply
Sandra 15/10/2021 - 7:09 PM

Njn biomaths eniku nthavim naalu btech cse or food tech….keralathilum m tech food tech collegesella

Reply
Sandra 15/10/2021 - 7:09 PM

ethuaano computer enginerring aano keralathilu kudaalu scope

Reply
SIDHUZ FIRE* 15/10/2021 - 7:09 PM

Salary ethra varum

Reply
sᴏᴏʀᴀᴊ 15/10/2021 - 7:09 PM

BTECH FOOD TECHNOLOGY ANNO BSC FOOD TECHNOLOGY ANNO NALLATH …. KUDUTHAL SCOPE ETHIN ANN PLEASE REPLY AKHIL ANNAN

Reply
Bevin 007 15/10/2021 - 7:09 PM

Btech food technology or Bsc food technology.. Which is more scope

Reply
Adarsh Manoj 15/10/2021 - 7:09 PM

Keralathil ethokke college und

Reply
Abhirami Abhi 15/10/2021 - 7:09 PM

Btech food technology kazhinjitu MBA edukkan kazhiyumo???
Pls reply

Reply
AKHIL NASEEM 15/10/2021 - 7:09 PM

for more info and admissions contact at 9544090508

Reply
Shibila Aboobacker 15/10/2021 - 7:09 PM

Genetic engineeringine Patti Oru video cheyyaamo

Reply
Anything Everything 15/10/2021 - 7:09 PM

neruroscience detailed video cheyyamo

Reply
Sreekutty Nc 15/10/2021 - 7:09 PM

സോഷ്യോളജി ക്കാർക്ക് പറ്റുമോ.

Reply
Shravan MS 15/10/2021 - 7:09 PM

Bro, plus 2 computer science padichavarkku patto

Reply
Sharafudheen K 15/10/2021 - 7:09 PM

Job kittunnath University or college depend cheythirikkum , Verde food Technology padichit no use. Nalla University choose cheyyuu..

Reply
Jisha Shinil 15/10/2021 - 7:09 PM

Btech food technology nte admission ne thanne aayitt entrance exam undo… I mean oro institute leke

Reply
Nived P 15/10/2021 - 7:09 PM

Bro iccs കോളേജിൽ പുതിയതായി തൊടങ്ങി എന്നറിയുന്നു.. അതിനെ കുറിച്ച പറയാമോ

Reply
AMAYA P 15/10/2021 - 7:09 PM

Chetta….keam rank 2636 aanu govt collage kittuoo

Reply
Pramod Tg 15/10/2021 - 7:09 PM

Btech food technology and btech food engineering and technology difference enthanu

Reply
Soumya Purushothaman 15/10/2021 - 7:09 PM

Rank for btech food tech?

Reply
Aniz 15/10/2021 - 7:09 PM

Bro, can u do a video on Applied electronics and instrumentation.

Reply
Ancy Nazeem 15/10/2021 - 7:09 PM

after bsc biochemistry can i do pg or diploma in food technology

Reply
Beena T 15/10/2021 - 7:09 PM

Sir you explained well. I am searching for this course and I got it . Now my doubts are almost clear. Can you suggest me best college in kerala for this course ?

Reply
Anandhu Biju 15/10/2021 - 7:09 PM

Msc food science and technology nekurichu onnu parayuvo

Reply
Kiran kumar K 15/10/2021 - 7:09 PM

Bro kerala govt നാലുകോളേജ് മാത്രമേ ullu

Reply
Kiran kumar K 15/10/2021 - 7:09 PM

Bro njan keam ezhuthi plustwo mark nokkuvoo

Reply
Kiran kumar K 15/10/2021 - 7:09 PM

Bro whatsup no plz

Reply
Seema Rajesh 15/10/2021 - 7:09 PM

Ee course kazhinjaal joli kittan scope indo???

Reply
Saikrishnan Vp 15/10/2021 - 7:09 PM

Mtech Food Technology undo….?
Plz Reply

Reply
Swapna Mv 15/10/2021 - 7:09 PM

Keam nan apply chrytilla sir

Reply
IYI 15/10/2021 - 7:09 PM

About geology pls

Reply
IYI 15/10/2021 - 7:09 PM

Keam nu ethra venam rank

Reply
Mohamed Yaseen 15/10/2021 - 7:09 PM

Chetta bsc food technology nalathanno

Reply
Karuna Devi 15/10/2021 - 7:09 PM

Ethra percentage mark venam……plz reply

Reply
Fathima Hiba 15/10/2021 - 7:09 PM

B tech biomedical ne kurich oru video chiyyuo..plzzz

Reply
Karuna Devi 15/10/2021 - 7:09 PM

+2 Computer science padichavarkku B.tech food technology padican pattumo…….

Reply
APARNA SABU 15/10/2021 - 7:09 PM

Keralathill Btech food technology job market value indooo

Reply
Althaf Shanavas 15/10/2021 - 7:09 PM

Vhse. Padichavark. Applay. Cheyan. Pathumo

Reply
SHAJI PL LAZAR 15/10/2021 - 7:09 PM

പ്ലസ് 2ന് ഹോംസെയ്ൻസ് എടുത്തവർക്ക് ഇതു പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ please replay

Reply
Muhasin Mojo 15/10/2021 - 7:09 PM

Is plus two maths required for bsc. Food technology???

Reply
Althaf Hassan 15/10/2021 - 7:09 PM

Keam…. Pass avathey… Kittolley bro? Keralattil

Reply
ASWIN K.R 15/10/2021 - 7:09 PM

Bro computer science batch karrku patto athil phy chem maths und rply plz

Reply
Shaheer Muhammad 15/10/2021 - 7:09 PM

Which is better among BSc in food technology or btech in food technology

Reply
K G 15/10/2021 - 7:09 PM

ചേട്ടാ BSC foodtechnologye patti paranjutharo

Reply
Sonia Benny 15/10/2021 - 7:09 PM

Can i get admission in btech food technology without keam?

Reply

Leave a Comment